TRỨNG GÀ LỘN NÂU/YELLOW CHICKEN BALLUT

972¥

TRỨNG GÀ LỘN NÂU/YELLOW CHICKEN BALLUT

972¥