TƯƠNG ĐEN PHỞ CHOLIMEX /PICKLED SOYA BEAN SAUCE FOR PHỞ

216¥

CHAI/ 本

TƯƠNG ĐEN PHỞ CHOLIMEX /PICKLED SOYA BEAN SAUCE FOR PHỞ

216¥

Danh mục: ,